2023.04.20 1 Plaça interina de Tresorer/a, i constitució de borsa de treball

 

Bases i convocatòria del procés selectiu per cobrir interinament la plaça de Tresorer/a de l'Ajuntament de Berga, i crear una borsa de treball, mitjançant el procediment de concurs-oposició lliure.

Data fi per presentar sol·licitud: 19-05-2023.

Llista de publicacions:

Llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu per cobrir una plaça interina de Tresorer/a: 25-05-2023.

Resultats procés selectiu per cobrir una plaça interina de Tresorer/a: 29-06-2023.

Declarar deserta la convocatòria: 21-09-2023.