2023.11.21 1 Plaça de Treballador/a Social a jornada completa, en règim funcionarial, amb adscripció provisional a Cap de Serveis Socials

Procés selectiu de personal per a la cobertura definitiva d’una plaça de Treballador/a Social, a jornada completa, en règim funcionarial, en execució de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2022, amb adscripció provisional al lloc de treball de Cap de Serveis Socials, al Departament Benestar Social de l’Ajuntament de Berga, i creació d’una borsa de treball.

Data fi per presentar sol·licitud: 21-12-2023

Llista de publicacions:

Llista de persones admeses i excloses al procés selectiu per cobrir una plaça de Treballador/a Social: 25-01-2024.

Resultats prova teòrica i prova teòrico-pràctica. Convocatòria prova psicotècnica del procés Treballador/a Social: 14-02-2024.

Resultats prova psicotècnica i llista provisional de valoració de mèrits del procés Treballador/a Social: 27-02-2024.

Proposta de nomenament i constitució de borsa de treball: 12-03-2024.