Drets Culturals

Són responsabilitat de l’àmbit de Drets Culturals: la defensa i valorització del patrimoni cultural i de la diversitat cultural, la memòria històrica, les activitats culturals de creació, la generació de nous públics, la biblioteca i les activitats de foment de la lectura i la  gestió dels equipaments culturals, excepte els museus.

Temes relacionats

Responsable polític