Ordenances fiscals


Títol Document Url
Aprovació Annex l'annex 2023_9 de l'Ordenança General dels Preus Públics, Preus públics de l'Escola Bressol Municipal de BergaAnnex l'annex 2023_9 de l'Ordenança General dels Preus Públics, Preus públics de l'Escola Bressol Municipal de Berga Enllaç
Aprovació Annex l'annex 2023_10 de l'Ordenança General dels Preus Públics, Preus públics de l'Escola Municipal de Música de BergaAnnex l'annex 2023_10 de l'Ordenança General dels Preus Públics, Preus públics de l'Escola Municipal de Música de Berga Enllaç
Aprovació Annex l'annex 2023_11 de l'Ordenança General dels Preus Públics, Preu públic Conte de la Gala de QueraltAnnex l'annex 2023_11 de l'Ordenança General dels Preus Públics, Preu públic Conte de la Gala de Queralt Enllaç
FORMULARIS AUTOLIQUIDACIONSAnnex 3/2021 OGPP: Preu públic Piscina Municipal i altres Instal·lacions Esportives Enllaç
Ordenança Fiscal 4 i 9 - Comunicació prèvia d'obra Enllaç
Ordenança Fiscal 4 i 9 - Llicència urbanística Enllaç
Ordenança Fiscal 7 - Documents administratius Enllaç
Ordenança Fiscal 10 - Intervenció administrativa a activitats de ciutadans i empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable Enllaç
Ordenança Fiscal 13 - Ocupació d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques o instal·lacions anàlogues Enllaç
Ordenança Fiscal 14 - Ocupació pública amb taules i cadires Enllaç
Ordenança Fiscal 15 - Ocupació pública amb parades, barraques, casetes, espectacles o atraccions, venda ambulant Enllaç
Ordenança Fiscal 18 - Entrades de vehicles a través de les voreres i reserves d'aparcament, càrrega i descàrrega Enllaç
Ordenança Fiscal 18 - Guals i mobilitat reduida Enllaç
Ordenança Fiscal 19 - Instal·lacions esportives Enllaç
Ordenança Fiscal 29 - Publicitat dinàmica Enllaç
Ordenança Fiscal 30 - Guiatges turístico-culturals Enllaç
Ordenança Fiscal 31 - Utilització d'instal·lacions i equipaments culturals Enllaç
Ordenança Fiscal 35 - Animals de companyia o tinença d'animals perillosos Enllaç
Ordenança Fiscal 36 - Publicacions impreses de l'Ajuntament de Berga Enllaç
ORDENANCES FISCALS 2024ORDENANCES FISCALS 2024 Enllaç
CALENDARI FISCALCALENDARI FISCAL 2024 Enllaç
PREUS PÚBLICSPreus Públics Residència St. Bernabé Enllaç
Preus públics Servei de Teleassistència Domiciliària (TAD) Enllaç
Preus Públics - Programació Teatre 2024_1 Enllaç
Preus Públics - Programació Teatre 2024_2 Enllaç
Preus Públics - Escola bressol Municipal Enllaç
Preus Públics - Escola Municipal de Música de Berga Enllaç
Preu Públic - Conte Gala de Queralt Enllaç
Preu Públic - Espectacle de Fires Enllaç
OGPP - ORDENANÇA GENERAL DE PREUS PÚBLICS Enllaç
Preu Públic - Concert de St. Marc Enllaç
Preus Públics - Concervatori de Música dels Pirineus Enllaç
Preu Públic - Festa de Cap d'Any Enllaç
Preu Públic - Làmines de Patum Enllaç
Preu Públic - Programes de Patum Enllaç
Preu Públic - Samarretes de Patum Enllaç
Preu Públic - Concerts de petit format. Enllaç
Preus públics Buc d'Assaig Enllaç
PP Bosses promoció de ciutat Enllaç
PP Llibre les Nenes del Parc Enllaç
PP Arts Escèniques i Teatre Enllaç
Preu Públic Piscina Municipal i altres instal·lacions (Pistes de tennis i pàdel) Enllaç
Preu públic Llibres de Queralt Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-06-2022 14:12