Pressupostos


Pressupostos municipals de l'Ajuntament de Berga

El pressupost de l’exercici 2023 resta prorrogat fins a l’aprovació definitiva del pressupost de l’exercici 2024.

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel Govern de Ciutat, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent.

Classificació per programes (per a què es gasta i s’ingressa):
S’estructuren i classifiquen les despeses i ingressos segons la finalitat i els objectius que persegueixen. (ex: neteja viària, foment del creixement econòmic, emergències i urgències socials,...)

Classificació econòmica (què s’ingressa i en què es gasta):
S’estructuren i classifiquen els ingressos i despeses segons la seva naturalesa econòmica.
- Exemple d'ingressos: impostos directes, taxes i altres ingressos, ingressos patrimonials,...
- Exemple de despeses: despeses de personal, transferències corrents, inversions reals,...

Classificació orgànica (qui ingressa i qui gasta)
Aquesta estructura i classificació mostra quines unitats orgàniques obtenen els ingressos i quines realitzen les despeses.


Tens alguna proposta de cara a l'elaboració dels propers pressupostos?
Envia la teva proposta mitjançant el següent formulari: FORMULARI DE PROPOSTA DE PRESSUPOSTOS

Expedient d'aprovació

Pressupost 2024

Pressupost 2023

Pressupost 2022

Pressupost 2021

Pressupostos 2020

Organismes autònoms

Expedients de modificació de crèdits

Estat execució per trimestres

Informe d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO)

També podeu consultar els pressupostos i plantilles al Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO).

DataTitol
08/05/2024Pressupost i plantilla per a l'any 2024
30/11/2023Pressupost i plantilla per a l'any 2023
05/09/2023Pressupost i plantilla per a l'any 2022
29/12/2022Pla de viabilitat econòmica
05/09/2022Pressupost i plantilla per a l'any 2021
29/11/2021Pressupost i plantilla per a l'any 2020
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-06-2024 13:07