Plantilla d'empleats públics


És l’ instrument d’ordenació, que s’aprova anualment mitjançant el pressupost, en el qual es recullen totes les places classificades (per cossos, escales, subescales, classes i categories), amb dotació pressupostària, de personal funcionari, laboral i eventual, amb indicació del nombre de places i les que es troben vacants


Títol Document Url
2022.12.13 Modificació de la Plantilla dels Empleats Públics de l'Ajuntament de Berga - Novembre 20222022.12.13 Modificació de la Plantilla del personal de l'Ajuntament de Berga - Novembre 2022 Enllaç
2019.04.23 Modificació de la plantilla de l'Ajuntament de Berga 2019.04.23_edicte_publicat_al_bop_plantilla_definitiva.pdf Enllaç
2019.02.12 Modificació de plantilla d'empleats públics modificacio__plantilla_definitiva_per_web.pdf Enllaç
2018.10.10 Modificació de plantilla dels empleats públics 2018.10.10_edicte__modif_plantilla_informaci__p_blica_publicat_al_bop.pdf Enllaç
2017 Plantilla orgànica plantilla_org_nica_ajuntament_de_berga___exercici_2017.pdf Enllaç
2018 Modificació plantilla orgànica - definitivaedicte_modificaci__de_plantilla_definitiva_per_a_la_web.pdf Enllaç
Plantilla d'empleats públicsPlantilla d'empleats públics Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-03-2022 09:56