Inclusió

L'Oficina del Pla d'Inclusió Social té per objectiu dissenyar i desenvolupar projectes i accions que redueixin els factors d'exclusió social, és a dir, la finalitat és desplegar mesures que permetin donar resposta a les situacions de desigualtat dels ciutadans i les ciutadanes de Berga. Així ,doncs, l'Oficina és la responsable d'elaborar l'estudi de desigualtats de la ciutat, dinamitzar la participació i el treball dels diferents agents, que d'alguna manera actuen per a la inclusió, i crear un marc que articuli la implementació de les polítiques socials a la ciutat. I, per últim, ha d'assegurar l'avaluació contínua del Pla i el seguiment de les diferents accions que se'n deriven.

Per a més informació consulteu la pàgina web de la inclusió: https://www.bergueda.cat/serveis/inclusio/

Imatges

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-07-2023 11:09