2017 - Revisió ordenança fiscal núm. 10: Taxa per a la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència...

REGIDORIA RESPONSABLE: Regidoria de Governació, promoció econòmica, comunicació i planificació pressupostària

ESTAT DE TRAMITACIÓ:

  1. Consulta pública prèvia (finalitzat)
  2. Aprovació provisional i informació pública

Consulta pública prèvia

El període de la consulta pública prèvia va finalitzar el passat 3 d’octubre de 2017

L’objectiu de la consulta pública prèvia és disposar de les opinions i conèixer el posicionament de la ciutadania, a títol individual o en representació d’una organització o associació inscrita en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Berga, en relació amb qualsevol aspecte que permeti una millor elaboració de la norma o reglament.

PARTICIPA-HI! Si ets major de 16 anys, dóna la teva opinió mitjançant la presentació d'una instància genèrica des del 21 de setembre al 5 d’octubre, ambdues dates incloses.

Per a conèixer els antecedents i els objectius de la modificació puntual del POUM de Berga en l’àmbit del polígon industrial de la Valldan, consulta el document ‘resum de la iniciativa normativa’.

Finalitzat el període de la consulta pública prèvia, s’elaborarà un informe de retorn que inclourà un recull amb totes les aportacions rebudes, tractades de manera anònima, i la valoració sobre la seva possible incorporació a la norma o reglament. Aquest informe es publicarà en aquest apartat web i s’enviarà per correu electrònic a totes les persones que hagin participat en la consulta.

Aprovació provisional i informació pública

El Ple municipal, en sessió extraordinària del 19 d’octubre de 2017, ha acordat l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal número 10.

L’esmentat expedient se sotmet a informació pública per un període de trenta dies hàbils, des del 25 d’octubre al 7 de desembre de 2017, ambdues dates incloses. La documentació es troba disponible a les dependències de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, on pot ser consultada en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h i dilluns de 17.00h a 19.00h).

En el cas que no es presentin al•legacions o reclamacions, l’aprovació provisional esdevindrà definitiva.

SI ETS PERSONA INTERESSADA EN EL PROCEDIMENT, pots presentar al•legacions o reclamacions mitjançant qualsevol de les formes de presentació d’escrits a les administracions públiques previstes en l’article 16.4. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Utilitza el model d’instància genèrica.

Consulta l'apartat documentació

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-03-2021 10:32