2019 - Nova ordenança: Ordenança per a la concessió de premis dels actes festius i culturals organitzats per l'Ajuntament

REGIDORIA RESPONSABLE: Regidoria de Participació ciutadana i Festes

ESTAT DE TRAMITACIÓ: 1.Consulta pública prèvia

Consulta pública prèvia

L’objectiu de la consulta pública prèvia és disposar de les opinions i conèixer el posicionament de la ciutadania, a títol individual o en representació d’una organització o associació inscrita en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Berga, en relació amb qualsevol aspecte que permeti una millor elaboració de la norma o reglament.

Consulta l'apartat documentació

PARTICIPA-HI! Si ets major de 16 anys, dóna la teva opinió mitjançant la presentació d'una instància genèrica des del 21 de setembre al 5 d’octubre, ambdues dates incloses.

Per a conèixer els antecedents i els objectius de l’aplicació d’un recàrrec sobre l’IBI per als immobles d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent, consulta el document ‘resum de la iniciativa normativa’.

Finalitzat el període de la consulta pública prèvia, s’elaborarà un informe de retorn que inclourà un recull amb totes les aportacions rebudes, tractades de manera anònima, i la valoració sobre la seva possible incorporació a la norma o reglament. Aquest informe es publicarà en aquest apartat web i s’enviarà per correu electrònic a totes les persones que hagin participat en la consulta.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-03-2021 09:53