2023 - Modificació: Ordenança per a la concessió de premis com a resultat de la participació en els concursos dels actes festius i culturals organitzats per l'Ajuntament de Berga

REGIDORIA RESPONSABLE: Regidoria de Participació Popular

ESTAT DE TRAMITACIÓ: 1. Exposició pública aprovació inicial

Exposició pública aprovació inicial

Se sotmet l’acord d’aprovació inicial a informació pública perquè les persones interessades puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.

Consulteu l'apartat documentació.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-10-2023 08:32