Comunicació

Són responsabilitat de l’àmbit de la Comunicació: la ràdio municipal i la comunicació corporativa.

Responsable polític