Serveis centrals

Són responsabilitats de l’àmbit dels Serveis Centrals: l’àrea de secretaria, la coordinació transversal, l’atenció al ciutadà, l’inventari de béns municipals i l’organització municipal.

Responsable polític