Marc Ortega i Cáceres

Regidor

08600 - Berga

Soc nascut a Berga (1999) i vaig estudiar a la Universitat de Vic el grau d’Educació Primària i l’especialitat d’Educació Física. Actualment, treballo a l’escola concertada i entenc l’educació com l’arma més revolucionària per transformar països, ciutats i el dia a dia de les nostres vides.

A més, he estat vinculat al món del lleure fent de monitor de casals d’estiu i estades esportives de muntanya. Durant una temporada vaig treballar de cara al públic en una cafeteria, fet que em va comportar obrir-me més a la ciutadania tot escoltant els seus problemes i els seus desitjos per la ciutat. Tanmateix, he estat vinculat a diverses associacions de Berga per poder millorar o oferir noves oportunitats als veïns i veïnes.

He decidit fer un pas endavant i apropar-me a la principal institució de la ciutat per aportar idees, propostes i projectes als seus habitants.

  • Data presa de possessió: 17 de juny de 2023
  • Declaració de bens
  • Retribucions:
    • Assistència a les sessions ordinàries del ple: 300 € per regidor/a.
    • Assistència a la Junta de Portaveus: 150 € per regidor/a integrant de l’òrgan.
    • Assistència a les sessions de la Comissió Informativa de l’àrea d’economia i hisenda i la comissió de l’àrea de serveis generals i finalistes: 150 € per regidor/a integrant de l’òrgan.
 Marc Ortega i Cáceres
Última revisió 18-07-2023 12:38