Salut i drets socials

Són responsabilitat de l’àmbit de Salut i Drets Socials: els serveis socials, l’associacionisme, la residencia municipal, l’emergència alimentària i habitacional, la infància, la migració i acollida, l’atenció primària i promoció de la salut i la solidaritat.

Responsable polític