Suport a les entitats

Servei que s'encarrega de prestar assessorament, informació i acompanyament a la realitat associativa del municipi. 

 • Assessorament i informació jurídica, normativa, fiscal i organitzativa per a les entitats i associacions del municipi.
 • Informació sobre els serveis i recursos municipals a disposició de les associacions.
 • Registre i manteniment del cens de persones jurídiques sense ànim de lucre a efectes de la seva inclusió en els òrgans de participació del municipi.
 • Gestió del Registre Municipal d'Entitats.
 • Formació i capacitació de les entitats del municipi.
 • Informació sobre l'àmbit de la consulta popular.
 • Debat, consulta i votació de la ciutadania en el marc de la consulta popular.

Persones destinatàries

Entitats i associacions.

Cost per l'usuari

No té cap cost.

Equip tècnic

 • 1 tècnic mig.

Unitats implicades

 • Cultura.
 • Educació.
 • Esports.
 • Joventut.
 • Serveis socials.
   

Com sol·licitar-ho

 • Instància genèrica (TR001).
 • Queixes, suggeriments i propostes (TR002).
 • Exercici del dret d’accés, d’oposició, cancel·lació o rectificació (LOPD) (TR182) .
 • Formulari per a aparèixer al directori d'entitats de l'Ajuntament.
 • Protocol de sol·licitud de material per a la celebració d'espectacles públics, actes festius i esdeveniments de caràcter extraordinari.
 • Formulari per a demanar un despatx o bústia a l'hotel d'entitats.
 • Formulari per a demanar una sala polivalent o de reunions a l'hotel d'entitats.
   

Punts de prestació

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-02-2021 19:26