Atenció de situacions de necessitat social

Aquest servei s'encarrega de realitzar les accions necessàries per minimitzar i/o solucionar les necessitats socials que es presenten, especialment la d'aquelles persones que per motius diversos requereixen un suport especial, així com també realitzar les accions necessàries per prevenir possibles noves situacions i per afavorir la igualtat d'oportunitats, la promoció de les capacitats individuals i col·lectives, la convivència i la solidaritat.

Línies de servei:

 • Prevenció de les situacions de necessitat social.
 • Realitzar atenció d'urgència en cas de necessitat (habitatges d’acollida temporal, mobilització dels recursos necessaris, programa d’aliments, etc.).
 • Evacuació d'informes per a tercers en relació amb les accions i/o situacions tractades.
 • Atenció a les persones amb diversitat funcional.
 • Atenció a la infància i a les famílies (ajuts de suport a activitats extraescolars per infants amb risc d’exclusió social, activitats de convivència i cohesió).
 • Servei d’Orientació Jurídica.
 • Suport a entitats socials.

Persones destinatàries

Ciutadania, en general
 

Cost per l'usuari

No té cap cost.
 

Equip tècnic

 • 1 treballador familiar.
 • 3 treballadors socials.
 • 1 treballador social a jornada sencera.
 • 2 educadors socials.
 • 1 auxiliar administratiu.
 • 1 conserge.
   

Com sol·licitar-ho

 • Instància genèrica (TR001).
 • Queixes, suggeriments i propostes (TR002).
 • Exercici del dret d’accés, d’oposició, cancel•lació o rectificació (LOPD) (TR182).
 • Targeta aparcament per a persones amb diversitat funcional.
 • Informe d'estrangeria d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut de reagrupament familiar .
 • Informe d’estrangeria d’integració social (renovació de residència temporal). 
 • Informe municipal de disponibilitat i adequació de l'habitatge. 
 • Informe municipal per a documentar l'arrelament social.
   

Punts de prestació

Serveis SocialsCarrer Balmes, 3-508600 - BergaTel. 938 215 331aj022.ssocials@ajberga.catHorari
de 9.30 a 14.30 h.
Cal concertar entrevista prèviament, ja sigui per telèfon o presencialment.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-02-2021 11:24