Gestió mercat no sedentari "El Vall"

Gestió de l’activitat comercial que es duu a terme en espais de titularitat pública per professionals de la venda no sedentària, mitjançant instal·lacions desmuntables, dins dels perímetres i en els llocs degudament autoritzats i ordenats per l’ajuntament, de manera periòdica.

Línies de servei:

  • Gestió i manteniment dels espais del mercat.
  • Gestió de l'ocupació dels espais públics.

Persones destinatàries

Empreses i autònoms.

Cost per l'usuari

Ordenança fiscal número 16.

TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D'US PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS.
 

Equip tècnic

1 tècnic auxiliar.

Com sol·licitar-ho

  • Instància genèrica (TR001).
  • Queixes, suggeriments i propostes (TR002).
  • Exercici del dret d’accés, d’oposició, cancel•lació o rectificació (LOPD) (TR182).
     

Punts de prestació

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-02-2021 11:57