Observatori Social

L’Observatori Social és un instrument de ciutat dissenyat per ordenar la informació obtinguda en el procés de diagnosi del Pla d’Inclusió Social.

La naturalesa canviant del fenomen de la inclusió i l'exclusió social planteja la necessitat de mantenir actualitzada la fotografia de la realitat social per poder veure l'evolució del factors generadors de desigualtat. A més, l’Observatori Social ha de permetre comparar i posar en relació diferents àmbits d'actuació, reflectint així les diverses realitats socials. Tot això amb l'objectiu de facilitar el disseny, la planificació i una avaluació més acurada de les polítiques d'atenció a les persones.

L'Observatori inclou tres apartats:

  • MAPA DE RECURSOS: recull de la xarxa de serveis i recursos per a la inclusió i les persones que en poden ser beneficiàries.
  • DOCUMENTS: aporta coneixement de l’exclusió i les situacions de vulnerabilitat social.
  • XIFRES: ofereixen informació general del territori i de la seva població i dades concretes sobre els factors d’exclusió i col·lectius en risc social.
     

Punts de prestació

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-02-2021 18:53