Oficina local d'habitatge

Servei que s'encarrega de realitzar accions diverses amb la voluntat de donar resposta a les necessitats ciutadanes en matèria d'habitatge.

Línies de servei:

 • Habitatge de protecció local.
 • Borsa de lloguer.
 • Ajuts a la rehabilitació. 
 • Ajuts de lloguer. 
 • Altres ajuts en matèria d'habitatge.
 • Cèdules d'habitabilitat. 
 • ITEs i Certificat d'aptitud. 
 • Assessorament tècnic i legal en matèria d'habitatge. 
   

Persones destinatàries

Ciutadania, en general.

Cost per l'usuari

En el cas de les cèdules d’habitabilitat, la Generalitat cobra una taxa en funció del tipus de cèdula. Veure enllaç. 

Equip tècnic

 • 1 arquitecte tècnic.
 • 1 advocat.
 • 1 administratiu.
   

Unitats implicades

Serveis socials

Com sol·licitar-ho

 • Instància genèrica (TR001).
 • Queixes, suggeriments i propostes (TR002).
 • Volant / certificat d'empadronament actual (TR006).
 • Volant / certificat d'empadronament històric (TR051).
 • Volant / certificat de convivència actual (TR052).
 • Volant / certificat de convivència històrica (TR053).
 • Exercici del dret d'accés, oposició, cancel·lació o rectificació (LOPD) (TR182).
 • Informe de Serveis socials sobre la situació familiar i econòmica. 
   

Punts de prestació

Oficina Municipal d'HabitatgePlaça Maragall, 108600 - BergaTel. 938 222 073Fax. 938 214 484brg@brgprogres.catLloc web:http://www.brgprogres.cat/oficina/servei.php?servei=9&id=22Horari
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-02-2021 19:01