Policia i vigilància local

Servei que s'encarrega de protegir persones i béns, vetllar pel compliment de les lleis i ordenances municipals i ajudar a mantenir una convivència harmoniosa per garantir que la ciutadania pugui fer ús dels seus drets i llibertats. Minimitzant els riscos i l'existència de problemes de seguretat així com assistir a la comunitat en la millora del seu benestar convivencial.

Línies de servei:

 • Seguretat
 • Prevenció
 • Educació viària
 • Atenció especialitzada a les víctimes
 • Relacions amb la comunitat

Persones destinatàries

Ciutadania, en general.

Cost per l'usuari

No té cap cost.

Equip tècnic

 • 1 sergent.
 • 1 caporal.
 • 18 agents.
 • 1 administratiu.
   

Unitats implicades

 • Serveis socials
 • Serveis tècnics
   

Com sol·licitar-ho

 • Instància genèrica (TR001).
 • Queixes, suggeriments i propostes (TR002).
 • Exercici del dret d’accés, d’oposició, cancel•lació o rectificació (LOPD) (TR182) .
 • Al•legació per infracció a l’ordenança de convivència i via pública (TR013).
 • Al•legació per infracció a l’ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos (TR017).
 • Al•legació per infracció de trànsit (TR014).
 • Sol•licitud/renovació de llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos (TR018).
 • Autorització d’ocupació de la via pública per tall de carrer i/o senyalització excepcional (TR015).
 • Llicència d’ocupació de la via pública per a la celebració de festes, actes i esdeveniments (TR025).
 • Informe tècnic de gual i contragual (TR091).
 • Informe tècnic d’ocupació de la via pública per a establiments (terrassa amb taules i cadires, etc.) (TR022) .
 • Llicència d’ocupació de la via pública per a llocs de venda eventuals (parades, atraccions i circs) (TR020).
 • Renúncia de vehicles per desballestar i donar de baixa (TR012).
  .

Punts de prestació

Policia Local de BergaPlaça del Doctor Saló, 808600 - BergaTel. 938 210 427policialocal@ajberga.catHorari
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-02-2021 19:15