OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Berga és un servei integral d’informació, atenció personalitzada i registre de tràmits. Te com objectius: apropar l’administració als ciutadans i ciutadanes, així com, facilitar unes gestions municipals clares i àgils.

Els canals de comunicació i relació que oferim a la població són quatre: presencial, telefònic, correu postal i telemàtic (correu/tramitació electrònica).

En virtut de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques: les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els/les professionals col·legiats/ades i les persones representants d’aquestes tipologies de subjectes, tenen l’obligació de relacionar-se amb les administracions públiques, com el nostre Ajuntament, mitjançant tramitació electrònica Ajuntament de Berga/Tràmits i gestions (diba.cat)

Plaça de Sant Pere, s/n 08600 - Berga

93 821 43 33

Matins: de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00h Tarda (d'octubre a maig): dilluns de 17:00 a 19:00h

Imatges

Mapa

Última revisió 2024-05-29 10:39:31