Berga obre la convocatòria per subvencionar projectes d'entitats locals sense ànim de lucre durant l'any 2022

Última revisió 06-07-2022 09:17
05/07/2022

L’Ajuntament de Berga destina 60.000 € a la subvenció de projectes i iniciatives impulsades per entitats locals sense ànim de lucre durant l’anualitat de 2022. Per cinquè any consecutiu, el consistori promou aquesta convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva en què poden prendre part les associacions i entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats.

El termini per a la presentació de sol·licituds estarà obert del 5 de juliol al 5 d’agost i la tramitació caldrà fer-la de forma telemàtica.

Imports econòmics per àmbits

El consistori berguedà ha previst atorgar un total de 60.000 € distribuïts en set àmbits segons la finalitat de les activitats i els projectes presentats. Els àmbits establerts per a la convocatòria d’enguany són els següents:

  • Cultura: 10.000 €
  • Educació: 3.000 €
  • Esports: 7.000 €
  • Joventut: 3.000 €
  • Social: 18.000 €
  • Medi ambient: 2.000 €
  • Polítiques d’ocupació: 17.000 €

Característiques de la convocatòria

Les activitats subvencionables s’hauran de realitzar entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022 al municipi de Berga. L’import concedit per activitat es concretarà en funció de l’aplicació dels criteris de valoració establerts en les bases reguladores de la convocatòria, i en cap cas podrà excedir el 50% del seu cost total. Aquesta subvenció és compatible amb qualsevol altra subvenció que hagi estat concedida per altres entitats de caràcter públic o privat.

Les sol·licituds que rebin una puntuació inferior a 5 punts quedaran excloses. Aquest criteri respon a la voluntat que les sol·licituds més ben puntuades puguin obtenir més finançament. Un cop s’hagi efectuat i notificat la resolució de la convocatòria, les entitats i associacions que hagin aconseguit finançament per a les activitats sol·licitades hauran d’aportar la documentació justificativa durant el termini corresponent.

Presentació de sol·licituds

Cada entitat o associació podrà presentar un màxim de dues sol·licituds en la present convocatòria. El termini per a la presentació de sol·licituds romandrà obert del 5 de juliol al 5 d’agost de 2022, ambdues dates incloses. La tramitació es farà de forma telemàtica a través del registre municipal i caldrà completar el formulari disponible en l’apartat ‘Documents adjunts’ d’aquesta notícia (part inferior de la pàgina).

Per a més informació sobre la convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre de 2022, podeu contactar amb l’àrea de Participació Popular de l’Ajuntament de Berga, a través de l’adreça electrònica entitats@ajberga.cat.

Cartell - Convocatòria de subvencions a entitats locals 2022
Cartell - Convocatòria de subvencions a entitats locals 2022
Autor: Il·lustracions: Mar Guixé