2024.03.15 Procés selectiu (promoció interna) per cobrir 2 places de caporal de la Policia Local de Berga

Procés selectiu amb l’objecte de cobrir definitivament dues places de Caporal de la Policia Local de la plantilla orgànica de l’Ajuntament de Berga, i provisió definitiva de dos llocs de treball de caporal de la policia local, mitjançant procediment de promoció interna i sistema de concurs oposició, en execució de l’Oferta Pública d’Ocupació 2021.

Data fi per presentar sol·licituds de participació: 15-04-2024 (inclòs)

Llista de publicacions:

- Llista provisional de persones admeses i excloses. Designació membres tribunal. Data proves: 24-04-2024.

- Resultats prova teòrica i prova pràctica. Convocatòria prova psicotècnica: 23-05-2024.

- Resultats prova psicotècnica. Obertura termini per presentar mèrits: 07-06-2024.