Producció i Programació cultural

Són responsabilitats de l’àmbit de Producció i Programació cultural: les festes populars (excepte la Patum), l’associacionisme cultural, la producció i programació d’esdeveniments culturals.

Temes relacionats

Responsable polític