2022.12.29 Procés selectiu d'establització per concurs de mèrits de tres places de Tècnic/a Especialista: TIC, Cultura i Promoció Econòmica (règim funcionarial)

Procés selectiu per a la cobertura definitiva de tres places vacants de personal funcionari del grup de classificació C1 de l’Ajuntament de Berga, i constitució de borses de treball, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits en torn lliure, en execució de l’oferta pública d’ocupació extraordinària per a l’estabilització d’ocupació temporal de l’any 2022.

 

Places objecte de la present convocatòria:

- Tècnic/a Especialista TIC amb adscripció al lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar de Noves Tecnologies de l’Àrea de Tecnologies d'Informàtica i Comunicacions.

- Tècnic/a Especialista de Cultura amb adscripció al lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar de Cultura de l’Àrea de Cultura, Patrimoni Cultural i Educació.

- Tècnic/a Especialista de Promoció Econòmica amb adscripció al lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar de Promoció Econòmica de l’Àrea de Promoció Econòmica.

 

Data final per presentar sol·licituds: 27 de gener de 2023

 

Llista de publicacions:

Llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu per cobrir una plaça de Tècnic/a Especialista TIC: 02-02-2023.

Llista definitiva de persones admeses i excloses al procés selectiu per cobrir una plaça de Tècnic/a Especialista TIC: 20-02-2023.

Resultats del procés selectiu d'estabilització per cobrir una plaça de Tècnic/a Especialista TIC: 23-02-2023.

Al·legacions a la valoració provisional de mèrits del procés selectiu d'estabilització per cobrir una plaça de Tècnic/a Especialista TIC: 07-03-2023.

Retrotraure actuacions del procés selectiu d'estabilització per cobrir una plaça de Tècnic/a Especialista TIC (nova convocatòria de català i valoració de mèrits): 27-03-2023.

Resultats del procés selectiu d'estabilització per cobrir una plaça de Tècnic/a Especialista TIC: 28-03-2023.

Nomenament funcionari de carrera Tècnic Especialista TIC Abel Parera Rial: 17/04/2023.

Constitució borsa de treball de Tècnics/ques Especialistes TIC: 17/04/2023.

Llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu per cobrir una plaça de Tècnic/a Especialista CULTURA: 26-09-2023.

Llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu per cobrir una plaça de Tècnic/a Especialista PROMOCIÓ ECONÒMICA: 26-09-2023.

Resultats provisionals valoració de mèrits del procés selectiu d'estabilització per cobrir una plaça de Tècnic/a Especialista de CULTURA i una plaça de Tècnic/a Especialista de Promoció Econòmica: 19-10-2023.

Diligència correcció error material detectat en els resultats provisionals de valoració de mèrits del procés selectiu d'estabilització per cobrir una plaça de Tècnic/a Especialista de CULTURA: 23-10-2023.

Resultats definitius valoració de mèrits del procés selectiu d'estabilització per cobrir una plaça de Tècnic/a Especialista de CULTURA i una plaça de Tècnic/a Especialista de Promoció Econòmica: 06-11-2023.

Nomenament funcionari de carrera Tècnic Especialista Promoció Econòmica Òscar Macarro: 31/01/2024.

Constitució borsa de treball de Tècnics/ques Especialistes Promoció Econòmica: 31/01/2024.

Nomenament funcionària de carrera Tècnica Especialista Cultura Sara Simon: 31/01/2024.

Constitució borsa de treball de Tècnics/ques Especialistes Cultura: 31/01/2024.