Turisme

Són responsabilitat de l’àmbit de Turisme: La promoció del patrimoni local, l’elaboració de polítiques encaminades a promoure Berga a l’exterior.

Temes relacionats

Responsable polític