Urbanisme


Des d'Urbanisme treballem perquè la ciutat compti amb els serveis urbans necessaris per gaudir d’un bon funcionament, perquè tingui alts estàndards mediambientals i estigui endreçada urbanísticament per tal de contribuir a la millora de la qualitat de vida i el benestar dels berguedans i les berguedanes.

Per portar-ho a terme, planifiquem, facilitem i controlem el desenvolupament urbanístic de Berga. Al mateix temps, tenim cura de la via pública i de les infraestructures i dels béns municipals, impulsem les obres i els projectes municipals, i vetllem pel medi ambient i pel compliment de les normatives sectorials. Alhora, ajudem la ciutadania amb les qüestions relacionades amb l’urbanisme, els serveis urbans i el territori, i, finalment, gestionem amb eficàcia els serveis urbans.

CIDO - Documents de planejament urbanístic de Berga

DataTitol
06/02/2024Planejament urbanístic
25/09/2015Ordenança reguladora de l'ocupació de la via pública amb taules, cadires, marquesines, expositors i quioscs
13/05/2011Ordenança sobre el règim de comunicació prèvia de les actes de transformació o utilització del sòl, d'edificació, de construcció o d'enderrocament d'obres
25/09/2008Reglament del Consell Assessor Urbanístic Municipal
19/05/2003Ordenança municipal sobre la intervenció en el deure legal de conservació dels edificis
09/02/2000Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció de l'Administració sobre l'activitat dels particulars en matèria urbanística
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-10-2022 09:06