Autoliquidacions


Títol Document Url
FORMULARIS AUTOLIQUIDACIONSAnnex 3/2021 OGPP: Preu públic Piscina Municipal i altres Instal·lacions Esportives Enllaç
Ordenança Fiscal 4 i 9 - Comunicació prèvia d'obra Enllaç
Ordenança Fiscal 4 i 9 - Llicència urbanística Enllaç
Ordenança Fiscal 7 - Documents administratius Enllaç
Ordenança Fiscal 10 - Intervenció administrativa a activitats de ciutadans i empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable Enllaç
Ordenança Fiscal 13 - Ocupació d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques o instal·lacions anàlogues Enllaç
Ordenança Fiscal 14 - Ocupació pública amb taules i cadires Enllaç
Ordenança Fiscal 15 - Ocupació pública amb parades, barraques, casetes, espectacles o atraccions, venda ambulant Enllaç
Ordenança Fiscal 18 - Entrades de vehicles a través de les voreres i reserves d'aparcament, càrrega i descàrrega Enllaç
Ordenança Fiscal 18 - Guals i mobilitat reduida Enllaç
Ordenança Fiscal 19 - Instal·lacions esportives Enllaç
Ordenança Fiscal 29 - Publicitat dinàmica Enllaç
Ordenança Fiscal 30 - Guiatges turístico-culturals Enllaç
Ordenança Fiscal 31 - Utilització d'instal·lacions i equipaments culturals Enllaç
Ordenança Fiscal 35 - Animals de companyia o tinença d'animals perillosos Enllaç
Ordenança Fiscal 36 - Publicacions impreses de l'Ajuntament de Berga Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-09-2023 12:07