Fitxes dels llocs de treball


En aquest apartat es poden consultar totes les fitxes dels llocs de treball que integren les unitats de treball de l’Ajuntament de Berga, essent un document que vol recollir de manera sistematitzada i sintètica la informació que expliqui perquè el lloc de treball és a l’organització, on s’ubica jeràrquicament, quina missió té, quines són les funcions que té assignades, els requisits necessaris per a la seva provisió i les condicions de treball.


Títol Document Url
Fitxes de llocs de treballSE-TR-0X TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ GENERAL TRESORERIA Enllaç
ST-GA-02 INSPECTOR D'OBRES, VIA PÚBLICA I SERVEIS Enllaç
SC-SE-02 TÈCNIC/A DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA Enllaç
PC-SS-01 TREBALLADOR/A SOCIAL-RESPONSABLE DEPARTAMENT BENESTAR SOCIAL Enllaç
SC-SE-12 TÈCNIC/A D'ADMINITRACIÓ GENERAL Enllaç
A-01_Tècnic-ica de Protocol i Agenda de l'Alcaldia Enllaç
A-02_Tècnica-nic de Comunicació Enllaç
A-03_Tècnic-ica de Participació Ciutadana Enllaç
PC-CE-02_Auxiliar Administratiu-iva de Cultura i Educació Enllaç
PC-CE-03_Auxiliar de Biblioteca Enllaç
PC-CE-04_Conserge Escola Santa Eulàlia Enllaç
PC-CE-05_Conserge Escola Sant Joan Enllaç
PC-CE-06_Conserge Escola de Música Enllaç
PC-CE-07 Tècnic-a auxiliar de Cultura Enllaç
PC-CE-09 Tècnic/a auxiliar d'Educació-ensenyament Enllaç
PC-CE-09-Educador-a d'escola bressol Enllaç
PC-CE-10-Director-a d'escola bressol Enllaç
PC-CE-11-Cuiner-a escola bressol Enllaç
PC-CE-12-Auxiliar administratiu-iva Escola de Música Enllaç
PC-JE-01_Tècnic-ca Auxiliar de Joventut Enllaç
PC-JE-02_Tècnic-ca Auxiliar d'Esports Enllaç
PC-OT-01_Tècnic-ca Auxiliar de Promoció Turistica i Museu Enllaç
PC-OT-02_Tècnic-ca Auxiliar de Turisme i Joventut Enllaç
PC-OT-03_Porter-ra Museu i Edificis Municipals Enllaç
PC-PE-01_Tècnic-ca Auxiliar Promoció Economica Enllaç
PC-SS-03_Subaltern-na Enllaç
PC-SS-04_Treballador-ra Social Enllaç
PC-SS-05_Educador-ra Social Enllaç
PC-SS-06_Educador-ra Social Enllaç
PC-SS-07_Treballador-ra Familiar Enllaç
PC-SS-08_Educador-ra Centre Obert Enllaç
PC-SS-09_Psicòlog-a Punt d'Atenció a la Dona Enllaç
PC-SS-10_Subaltern-na Conserge Enllaç
PC-TC-01_Tècnic-ca Auxiliar TIC Enllaç
RI-RH-01_Tècnic-ica Superior de Recursos Humans Enllaç
RI-RH-02_Administratiu-iva de RRHH Enllaç
RI-RH-03_Auxiliar Administriu-iva de RRHH Enllaç
RI-RH-04 - Tècnic/a auxiliar de Recursos Humans Enllaç
RI-TIC-01_Enginyer-ra Superior de Sistemes d'Informació i Noves Tecnologies (Responsable) Enllaç
RI-TIC-02_Tècnic-ica Auxiliar de noves tecnologies Enllaç
SC-AC-01_Administratiu-iva OAC Enllaç
SC-AC-02_Operador-ra d'Atenció Ciutadana Enllaç
SC-AC-03_Recepcionista-Telefonista Enllaç
SC-AC-04_Subaltern-na Enllaç
SC-SE-01_Secretari -ira Enllaç
SC-SE-03_Tècnic-ica Gestió Administrativa_Unitat de contractació Enllaç
SC-SE-04_Administratiu-iva de Secretaria Enllaç
SC-SE-05_Auxiliar Administratiu-iva de Secretaria Enllaç
SC-SE-06_Tècnic-ica de gestió administrativa _ unitat de suport administratiu i de gestió Enllaç
SC-SE-07_Tècnic-ica de Compres i Contractació Menor (Responsable Compres) Enllaç
SC-SE-08_ Administriu-iva de Patrimoni i Inventari Enllaç
SC-SE-09_Tècnic-ica d'Arxiu i Documentació Enllaç
SC-SE-10_Auxiliar Administratiu-iva d'arxiu Enllaç
SC-SE-11 Administratiu/iva contractació Enllaç
SE-GR-01_Tècnic-ica Auxiliar de Rendes Enllaç
SE-GR-02 Administratiu-va de gestió tributària i rendes Enllaç
SE-IT-01_Interventor-ra/coordinador-a Àrea de serveis econòmics Enllaç
SE-IT-02_Tècnic-ica mig de gestió d'intervenció Enllaç
SE-IT-03_Administratiu/iva d'Intervenció Enllaç
SE-IT-04_Auxiliar Administratiu-iva d'Intervenció Enllaç
SE-IT-05 Tècnic/a superior intervenció serveis econòmics Enllaç
SE-TR-01_Tresorer-ra Enllaç
SE-TR-02_Administratiu-iva de Recaptació Enllaç
SE-TR-03_Administratiu-iva Tresoreria Enllaç
SE-TR-04_Subaltern-na Recepcionista Enllaç
SP-PL-01_Inspector-ra Enllaç
SP-PL-03_Caporal-a Enllaç
SP-PL-04_Agent Enllaç
SP-PL02_Sergent-a Cap de la Policia Local Enllaç
SP-PL-05_Administratiu-iva Policia Local Enllaç
ST-GA-01_Tècnic-ca d'Administració General Enllaç
ST-GA-03_Administratiu-iva Serveis Territorials Enllaç
ST-GA-04_Auxiliar Administratiu-iva Serveis Territorials Enllaç
ST-MA-01_Enginyer-ra Enllaç
ST-MA-02_Coordinador-ra Manteniment Instal·lacions Esportives Enllaç
ST-MA-03_Oficial-a d'Instal·lacions Esportives Enllaç
ST-MA-04_Manteniment Instal·lacions Esportives i Assentador Mercat Enllaç
ST-MA-05_Oficial-a 2na. Instal·lacions Esportives Enllaç
ST-MT-.06_Encarregat Brigada de Manteniment Enllaç
ST-MT-01_Arquitecte Tècnic i brigada Enllaç
ST-MT-02_Encarregat jardineria Enllaç
ST-MT-03_Oficial-a Jardiner-ra Enllaç
ST-MT-04_Ofical-a 2na. Jardineria Enllaç
ST-MT-05_Oficial-a 2na. Jardineria (operari) Enllaç
ST-MT-06 - Tècnic-a Medi Ambient Enllaç
ST-MT-07_Oficial-a Brigada d'Obres Enllaç
ST-MT-08_Oficial-a d'Obres Enllaç
ST-MT-09_Oficial-a Xòfer Enllaç
ST-MT-10_Oficial-a d'Obres Enllaç
ST-MT-11_Oficial-a 2na d'Obres Enllaç
ST-MT-12_Oficial-a Electricista Enllaç
ST-MT-13_Oficial-a Electricista (Encarregat Brigada d'Enllumenat) Enllaç
ST-UB-01_Arquitecte-a Superior-Unitat planificació Enllaç
ST-UB-02_Delineant-a Enllaç
ST-UB-03_Arquitecte/a Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-03-2022 09:31